BUS

Gretos Alice iliustracija iš mano būsimos knygos

UŽKEIKTOJI PONO KUKO KNYGA

Tyto alba, iliustr. Greta Alice

MONSTRAS NUMERIS DU

Tyto alba, Lietuvos kultūros tarybos stipendija

PUSĖ MOČIUTĖS

Tyto alba, Lietuvos kultūros tarybos stipendija

LUKAS ŠIAUDELIS DEDA IŠ VIRŠAUS 2

Tyto alba, iliustr. Dalia Karpavičiūtė

DOMAS IR TOMAS 7

Tyto alba, iliustr. Rytis Daukantas

VYTAUTAS DIDYSIS ŽALGIRIO ARENOJE 2

Tyto alba, iliustr. Rytis Daukantas